Parc Natural Sot de Chera

Esteu aquí

l Parc Natural de Chera-Sot de Chera comprén 6.451,17 ha situades entre les comarques de la Plana Requena-Utiel i Els Serrans

El Parc Natural Chera-sot de Chera, amb una extensió de 6.451 ha constituïx un dels territoris valencians on es concentren valors mediambientals i culturals d'especial rellevància. Està situat al nord-oest de la província de València, entre les comarques de Requena-Utiel i Els Serrans. El seu bell entorn format per profunds congostos i abruptes muntanyes que rodegen fèrtils valls ocupats per terres de labor, donen lloc a un paisatge singular conformat al llarg de la història per les diferents cultures i tradicions que han colonitzat estes terres. Va ser declarat el 23 de febrer del 2007.

El Parc inclou el Parc Geològic de Chera. Hi ha multitud de llocs d'interés geològic: la fossa tectònica de Chera, els travertins de "Las Toscas" i la "La Garita" o el plec amb fractura conegut com "Anticlinal".

Flora y Fauna

Vinculada als cursos de l'aigua i al perímetre de l'Embassament del Buseo trobem boscos de ribera en què destaquen el xop negre, l'àlber, l'om o el salze. També podem veure vimeneres, baladres, enees, arços blancs, així com també altres espècies pròpies estos ambients riparios com la violeta, el trévol i la lleterola. Les característiques climàtiques i geográficias, junt amb la diversitat humana, definixen un cúmul d'ambients en els quals es distribuïxen una gran diversitat de fauna. Destaquen algunes espècies d'aus rapaces com l'àguila reial, l'àguila blanca, el falcó pelegrí, el mussol, et. En la zona de ribera destaca els lluços de riu, carpes, barbs, truites i diversos amfibis i rèptils. Quant als mamífers trobem porcs senglars, teixons, genetes, gats salvatge i rabosots.

Mostra de la riquesa biològica és l'existència de dos microreserves de flora amb espècies com el teix (Taxus bacata) o la seua inclusió en el Lloc d'Interés Comunitari "Sierra Negrete" i la Zona d'Especial Protecció per a les Zona d'Especial Protecció per a les (ZEPA) "Alto Turia-Sierra Negrete".

Itineraris

El Parc Natural disposa d'una xarxa itineraris entre els que destaquem Les Coves i el Doll de La Garita, L'Embassament del Buseo, el Ríot Sot i Els Barrancs. A més al llarg del Parc hi ha diferents sendes homologats PR i GR que ofrencen la possibilitat de practicar senderisme.

Compartix-ho

Site developed with Drupal