Jaciments paleontològics

Esteu aquí

El poblamiento de Requena y su extenso término está bien documentado desde épocas prehistóricas, protohistóricas e históricas como son la romanización y el periodo de ocupación musulmana. Diversos son los puntos en los que las excavaciones arqueológicas han aportado materiales de distintas épocas que se conservan en el Museo Municipal de Requena dentro de la Sección de Arqueología.

El poblament de Requena i el seu extens terme està ben documentat des d'èpoques prehistòriques, protohistòriques i històriques com són la romanització i el període d'ocupació musulmana. Diversos són els punts en què les excavacions arqueològiques han aportat materials de distintes èpoques que es conserven en el Museu Municipal de Requena dins de la Secció d'Arqueologia.

El Museu de Requena és l'únic que té esta categoria oficial en tota la comarca i per això és el centre en què es depositen els materials arqueològics que apareixen en jaciments del territori comarcal, comptant a més amb les col·leccions museogràfiques de Caudete de las Fuentes i Camporrobles. En el Museu de Requena hi ha una sala amb exposició permanent dedicada a la cultura ibèrica, amb ceràmica i altres peces corresponents a esta cultura i procedents de jaciments del terme de Requena i altres punts de la comarca.

També hi ha una altra sala permanent dedicada a la romanització en l'època de la qual no va existir cap ciutat important en territori comarcà, però si va haver-hi abundància de viles romanes dedicades a l'explotació agrària i ramadera. Bon exemple d'això va ser la vila romana situada en la vall d'Hortunas en el marge esquerre del riu Magre, junt amb l'antic camí de la Ribera. D'esta vila es va excavar la part corresponent a la necròpolis, en la qual es van descobrir diversos soterraments en inhumació i en incineració, fragments del monument funerari de Domitia Iusta, materials ceràmics, de vidre, metàl·lics, etc. que junt amb altres d'altres procedències del terme s'exposen en la sala permanent ja citada.

En exposicions temporals s'exposen dels fons del museu, peces i materials de l'època del bronze, de la cultura islàmica, inclús de l'època medieval cristiana.

Les Piletes

El jaciment arqueològic de la Solana de Les Pillillas de Requena és un dels centres productors de vi més antics documentats en la Península Ibèrica. Es tracta de l'únic conjunt de trulls rupestres d'època ibèrica coneguts a la Comunitat Valenciana. Este jaciment està format per quatre trulls excavats en roca a què s'associen una sèrie d'estructures annexes relacionades amb la producció, elaboració i emmagatzemament de vi. Per les característiques dels materials arqueològics associats a sòls d'ocupació el jaciment data entre finals del segle VII i el segle V a. de C. El jaciment arqueològic de La Solana de Les Pilillas de Requena va ser declarat el 25 de novembre de 2011 Bé d'Interés Cultural (BIC) , amb categoria de Zona Arqueològica, per part de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. Esta declaració de BIC per part de la Generalitat Valenciana, a més d'aconseguir la seua protecció, potència lpotència la posada en valor d'este jaciment mil·lenari.

Compartix-ho

Site developed with Drupal